Logotyp

DemoMiljö ny ansökningsomgång

Du som har teknik som är ny i länder som Sida har utvalt kan få stöd i implementeringen.

DemoMiljö syftar till att ge ett 40-tal av Sidas samarbetsländer möjlighet att använda moderna, beprövade miljötekniska lösningar. Fem länder prioriteras i denna ansökningsomgång: Botswana, Namibia, Sydafrika, Indonesien och Kina.
Pengar kan ges till både förstudier och demonstrationsobjekt.

Mer information hittar du på tillväxtverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2010-08-10
NYHETER
Swedish Environmental Technology (SET)

Ladda ned vår broschyrPDF (pdf, 22.8 kB).

Seminarium Vattenrening maj 2010
Ladda ner presentationerna från seminariet
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.