Logotyp

21/9 Decentral vattenrening-hur påverkas det av vattendirektivet

Swedish Environmental Technology (SET)  arrangerar tillsammans med Stockholms Miljöteknikcenter (SMTC) nätverket ett seminarium om vad som är på gång inom svensk vattenlagstiftning för företag och myndigheter i branschen.
Implementeringen av vattendirektivet har än så länge mynnat ut i att de tagits fram miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för åren 2009-2015 för fem vattendistrikt i Sverige.
Vad innebär detta i praktiken? Hur kommer verksamhetsutövare, myndigheter och kommuner att påverkas av implementeringen och vad innebär detta för SME-företag inom avloppsvattenreningsbranschen? Vilka lösningar finns? Hur anpassade är dessa för att klara kommande krav? Det och mer försöker vi ta reda på under seminariet.

Datum: Onsdagen den 21 september Tid: kl. 10.00-16.00 Plats: Information kommer i slutet på augusti 2011, Stockholm Anmälan: Senast 5 september till hanna.e.lagerberg@ivl.se, Moderator: Olle Hammarström

Program (preliminärt)

  • Implementering av vattendirektivet i Sverige, aktuell status och nästa steg, kopplingar till små avlopp, Björne Olsson, IVL (tidigare Naturvårdsverket)
  • International Perspective, Elmar Dorgeloh, PIA - Development and Assessment Institute in Waste Water Technology, Tyskland
  • Vad är viktigt för kommuner? Karl-Axel Reimer, Södertälje Kommun
  • Hinder för företag, NN
  • Att typgodkänna små avlopp, JTI
  • Lunch+matchmaking
  • Exempel på goda lösningar från olika företag
  • Vilka hjälpmedel finns för SME:s produktutveckling? Uwe Fortkamp, IVL
  • Kaffe
  • Diskussion och slutsatser: Hur går vi vidare?
Seminariet genomförs som en del i projektet SPIN. Du kan hitta mer information om hur mindre företag kan nå ut med innovativa hållbara lösningar på hemsidan (www.spin-project.eulänk till annan webbplats).
Senast ändrad: 2011-07-12
NYHETER
Swedish Environmental Technology (SET)

Ladda ned vår broschyrPDF (pdf, 22.8 kB).

Seminarium Vattenrening maj 2010
Ladda ner presentationerna från seminariet
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.