Logotyp

Vilokan Sweden AB

Omvärldens krav. Nya möjligheter.

I åratal har företag pratat miljövisioner. Men nu växer kraven från omvärlden att visa miljöansvar i handling. Miljön är framtidens konkurrensmedel och en lika viktig del för företaget som service, kvalitet och leveranssäkerhet. För att leva upp till kundernas förväntningar krävs kunskap och en väl genomtänkt miljöpolicy. En bra början är rening av spillvatten och återvinning av lösningsmedel.

Vi analyserar företagens verksamhet och tar därefter fram en helt behovsanpassad lösning. En investering i modern reningsteknik är inte bara fördelaktig t ur konkurrenssynpunkt, utan även ekonomiskt. Genom återvinning av t ex lösningsmedel samt cirkulera processvätskor minskas utgifterna och hanteringen förenklas. En vinst för både företaget och miljön.

När det gäller rening av processvatten och lösningsmedel är metoderna många.

Hos oss är det bara resultatet som räknas. På Vilokan arbetar vi med flera metoder för rening och återvinning av vatten och lösningsmedel inom verkstads-, elektronik-, trä-, kemi- och läkemedelsindustrin. Processerna bygger på kvalitetssäkrade moduler, samtidigt som vi ofta samarbetar med kollegor i branschen. Vi ser det som vår uppgift att ha grepp över marknadens alternativ. Med målsättning att resultatet alltid ska bli det bästa.

Indunstning
En väl beprövad metod för att avskilja lösta metaller, salter och andra föroreningar från vatten. På Vilokan använder vi oss bl a av lågvakuum, fallfilmsteknik, flerstegsindunstning samt tvingad-cirkulation. Metodvalet beror på det nedsmutsade vattnets egenskaper och typ av applikation. Tekniken bygger på att man kokar ur vattnet från de föroreningar som finns, genom värmeväxling via värmepump eller med hjälp av tubvärmeväxlare och mekaniskångkompression. Eftersom vatten förångas först kan man skilja de flesta lösta och olösta ämnen från vattnet. De ämnen som har en lägre kokpunkt än vatten poleras bort av ett filter. Renheten blir mycket hög, vattnet kan återanvändas och klarar utan problem att uppfylla morgondagens krav för utsläpp.

Filtrering och mekanisk avskiljning
Filtrering av partiklar och organiska ämnen använder vi på Vilokan för att minska vattenvolymer genom recirkulation samt före eller efter annan teknik som indunstning och jonbyte. Mekanisk avskiljning av sjunkande och flytande partiklar används som förbehandling till t ex indunstning eller då återanvändning inte kräver ytterligare rening. Metodvalet kan vara ultrafilter, centrifugering, påsfilter eller filterpressar.

Jonbyte applicerar vi då vattnet endast har lösta metaller eller salter som förorening. Tekniken bygger på två kolonner fyllda med jonbytarmassa som byter väte- och hydroxidjoner mot metall- eller saltjoner. Genom tekniken kan vattnet återanvändas i exempelvis sköljvattenbad. Den totala vattenförbrukningen minskar liksom behovet av en slutlig uppkoncentrering av avfallet. Jonbyte används även för att höja kvaliteten på ingående vatten, om det t ex är hårt och innehåller mycket mineraler.

Kemi och fällning
Genom att kombinera ett mekaniskt fällningsverk med floterande kemikalier kan vi på Vilokan avskilja t ex färg, metaller och oljor. Inom den ytbehandlande industrin använder vi vårt koncept Envocoat, där både vatten- och lösningsmedelsbaserad färg avskiljs från vatten. Tekniken specialanpassas till måleriproduktion och vattenbox där färgen koagulerar och tas bort ur vattnet som sedan kan återanvändas.

Återanvändning av lösningsmedel
Destillation. I våra destillationsanläggningar kan vi avskilja lösningsmedel från färg, olja, fett, vax samt andra ämnen med skilda kokpunkter. Eftersom processen inte förändrar lösningsmedlets egenskaper kan det utan problem användas igen.

Hemsida: www.vilokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Adress: Vilokan Sweden AB P.O. Box 145 SE-452 23 STRÖMSTAD Sweden

Tel: +46 526 130 65
Fax: +46 526 151 84

Kontaktperson: Lars Rosell

Senast ändrad: 2010-06-03
NYHETER
Swedish Environmental Technology (SET)

Ladda ned vår broschyrPDF (pdf, 22.8 kB).

Seminarium Vattenrening maj 2010
Ladda ner presentationerna från seminariet
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.