Logotyp

Polyproject Sweden AB

Vi har över 30 års erfarenhet av utveckling, design, produktion och installation av reningsanläggningar.

AVLOPPSVATTENRENING
 • Skrubbervattenrening från förbränningsanläggningar
 • Skrubbervattenrening från energianläggningar
 • Kondensatvattenrening från energianläggningar
 • Avlopp från ytbehandlings- och kemisk industri
 • Avlopp från läderindustrin ? Oljeseparation
 • Avlopp från kommuner (separation och filtrering)

VATTENRENING

 • Råvattenrening (separation och filtrering)
 • Dricksvattenrening (separation och filtrering)

LUFT OCH RÖKGASRENING

 • Scrubbers, strippers, adsorbers samt stoftavskiljare.
 • Gaskanaler, skorstenar

PRODUKTER

 • Lamellseparatorer typ SedSep
 • Lamellinredningar SedSep typ PlatePac
 • Kontinuerliga sandfilter typ ContSep
 • Kontinuerliga kolfilter typ CarSep
 • Flotationsanläggningar typ FLOT
 • Oljeseparatorer typ OilSep
 • Fällnings- och flockningstankar
 • Slamsilos
 • Beredning och doseringsutrustningar
 • Cisterner tankar och kar 1-120 m3
Hemsida: www.polyproject.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Adress: Polyproject Sweden AB P.O. Box 66 SE-618 21 KOLMÅRDEN Sweden
Tel: +46 011 32 01 00
Fax: +46 011 39 10 80

Adress i Stockholm: Polyproject Utveckling Bastugatan 33 118 25 Stockholm Sweden

Tel: +46 08 669 72 31
Fax: +46 08 669 47 02

Kontaktperson:
Jan Bergsten
Stefan Renaker
Olle Hammarström

Senast ändrad: 2010-06-03
NYHETER
Swedish Environmental Technology (SET)

Ladda ned vår broschyrPDF (pdf, 22.8 kB).

Seminarium Vattenrening maj 2010
Ladda ner presentationerna från seminariet
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.